poniedziałek, 15 października 2012

Włochy/Italy

Kalabria, od kilku lat coraz częściej wybierana jako cel wypoczynkowych podróży do Włoch, poza kurortami nad brzegiem morza oferuje wiele miejsc, w których nie ma jeszcze tłumów turystów, wciąż jest za to prawdziwy, południowowłoski klimat. Centrum regionu stanowią majestatyczne góry, z których oglądać można jednocześnie Morze Tyrreńskie i Morze Jońskie. Biura podroży wykorzystują położenie Kalabrii jako jej niezaprzeczalny atut i ściągają turystów na kalabryjskie plaże. Warto jednak sięgnąć poza kanon biur podróży i nie poprzestawać na plażowaniu.

Calabria, a few years increasingly popular as a holiday destination trip to Italy, in addition to resorts on the sea offers many places where there are no crowds yet still it is too true, południowowłoski climate. Center of the region are the majestic mountains, which can be seen at the same time the Tyrrhenian Sea and the Ionian Sea. Travel agencies use the location of Calabria as a comparative advantage and attract tourists to the Calabrian beaches. It should, however, look beyond the canon of travel agents and not settle for beach activities.

oraz znaczki:
and stamps:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz